Οι αρθρωτές ταινίες κατασκευάζονται στην επιθυμητή διάσταση ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής σας. Πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και πολυακετάλης. Πιστοποιημένες για τρόφιμα αντέχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες έως και σε πολύ υψηλές.

Δεν υπάρχει περιεχόμενο.