Η εταιρεία μας προσφέρει στην ελληνική αγορά μεταφορικές ταινίες του οίκου CHIORINO. Συγκεκριμένα, διαθέτουμε μεταφορικές ταινίες πολυορεθάνης και PVC κατάλληλες για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές με όλα τα πιστοποιητικά τροφίμων που διέπουν τον νόμο. Οι μεταφορικές ταινίες μας απευθύνονται σε βιομηχανίες τροφίμων, συσκευασίας, αεροδρόμιά, διαδρόμους γυμναστικής. Οπού υπάρχει ανάγκη μεταφοράς. Κατασκευάζονται κατά παραγγελία στις επιθυμητές διαστάσεις, ατέρμονες με θερμοσυγκόλληση ή συνδετήρες ή και επιτόπου στις εγκαταστάσεις σας.

Δεν υπάρχει περιεχόμενο.