Οι αρθρωτές ταινίες κατασκευάζονται στην επιθυμητή διάσταση ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής σας. Πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και πολυακετάλης. Πιστοποιημένες για τρόφιμα αντέχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες έως και σε πολύ υψηλές.